fbpx
Home
|
ข่าว

ปชช.บางส่วนไม่ใส่แมสออกกำลังกาย

Featured Image

บรรยากาศที่สวนสาธารณะย่านจตุจักร 2 แห่ง พบประชาชนบางส่วนยังคงเดินทางมาออกกำลัง ในช่วงเช้า หลังกรุงเทพมหานคร ประกาศ 10 มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่ง 1 ในนั้น คือการอนุญาตให้ใช้สวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย แต่ขอความร่วมมืองดการรวมตัว ทั้งนี้ จากการสำรวจพบด้านหน้าของสวนสาธารณะ 2 แห่งนี้ มีการจัดจุดคัดกรองประชาชน ที่เดินทางมาพักผ่อน และ ออกกำลังกาย โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวก ตรวจวัดอุณหภูมิ, ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้าใช้บริการ ลงทะเบียน สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ และสวมใส่หน้ากากอนามัย สำหรับประชาชนที่มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะทั้ง 2 แห่ง ก็พบว่ามีบางส่วนสวมใส่หน้ากากอนามัย และ มีการเว้นระยะห่าง ขณะเดียวกัน ก็ยังพบว่า มีการรวมตัวคุยกันอยู่บ้าง โดยเฉพาะขณะทำกิจกรรมที่บริเวณลาน ซึ่งมีเครื่องเล่นชนิดต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีประชาชนเดินทางมาออกกำลัง แต่ก็พบว่าอยู่ในจำนวนน้อยทำให้ไม่มีความแออัด

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube