fbpx
Home
|
ข่าว

ลพบุรีสวมแมสให้ลิงยักษ์จูงใจการ์ดอย่าตก

Featured Image

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วงอีกครั้งหลังจากที่มีการแพร่ระบาดหนักจากแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครทำให้จังหวัดลพบุรีมีการตื่นตัวในการประกาศให้ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีการ์ดอย่าตก ด้วยการนำรูปปั้นหนุมาน สัญลักษณ์ ของจังหวัด ที่ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะ กลางเมืองลพบุรี มาสวมใส่แมสเพื่อเป็นการเตือนว่าแม้แต่หนุมาน ยังสวมแมส ชาวลพบุรีก่อนออกจากบ้านก็ควรสวมแมสกันเพื่อเป็นการป้องกัน พร้อมเป็นการรณรงค์ชาวลพบุรีการ์ดอย่าตก ดูแลตัวเองก็จะปลอดภัยจากโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน ซึ่งการนำหนุมานมาสวมใส่แมสถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่ง ของทางจังหวัดลพบุรีที่นำมาเป็นสื่อในการรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีสวมในแมสกัน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube