fbpx
Home
|
ข่าว

ด่วน!นครปฐมพบผู้ติดเชื้อโควิด-19แล้ว2ราย

Featured Image

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม รายงานแจ้งพบผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 คน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้งมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยในการตรวจกลุ่มผู้มีประวัติสัมผัสโรคจากตลาดกุ้งมหาชัย จังหวัดนครปฐม วันที่ 19 ธันวาคม 2563 จำนวน 158 คน พบว่าติดเชื้อ 2 คน และในวันนี้ นัดตรวจ อีก 124 คน สำหรับผู้ที่เคยไปตลาดมหาชัย ในช่วงระหว่างวันที่ 15 – 19 ธ.ค. 63 แล้วมีอาการ ไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ขอประชาสัมพันธ์ให้รีบไปรับการตรวจที่ รพ.ทุกแห่ง เบื้องต้น ทางนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดำเนินการค้นหาและส่งตรวจโควิด-19 โดยสำรวจใน 5 กลุ่มสำคัญ คือ 1) กิจการแพปลา 2) กิจการเกษตรเลี้ยงปลา/กุ้ง 3) กิจการตลาดสด 4)ร้านชาบู ปิ้งย่าง ซื้อวัตถุดิบ ส่งของ และ 5) ขนส่ง สาธารณะ ระหว่าง สมุทรสาคร/นครปฐม ผู้ขับ/ผู้โดยสาร

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube