fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

จัดแข่งประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ชิง5แสน-โล่รางวัล

Featured Image
เอกชนจับมือภาครัฐเดินหน้าจัดประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ หวังแก้ไขปัญหาขายข้าวในตลาดได้ลดลง ชิงเงิน 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ที่จะร่วมกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาปริมาณส่งออกข้าวไทยในตลาดโลกที่น้อยลง เนื่องราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งและหลายประเทศ เร่งผลักดันส่งออกในตลาดข้าวของโลกมากขึ้น และในปีนี้ไทยน่าจะส่งออกข้าวไทยน้อยลง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 ล้านตัน โดยประเทศไทยต้องหาทางออกในเรื่องนี้ โดยเร่งหาพันธุ์ข้าวใหม่เข้ามาทำตลาดและเพาะปลูกให้มากยิ่งขึ้น โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเริ่มตื่นตัวและเห็นความสำคัญที่จะต้องเร่งหาพันธุ์ข้าวชนิดใหม่ๆให้เข้ามาทำตลาดมากขึ้น และได้ทดสอบออกมาแล้ว เห็นว่าน่าจะเป็นพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มชนิดใหม่ ที่จะเข้ามาทำตลาดทั่วโลกได้ในอนาคต

และเพื่อให้เกิดการตื่นตัวและส่งเสริมอย่างจริงจัง ทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและหน่วยงานภาครัฐ เตรียมจัดโครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ 2564 ขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยกลับมามีความสามารถในการแข่งขันได้ใหม่อีกครั้ง โดยพันธุ์ข้าวถือเป็นหัวใจ และจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในทางการเกษตรกรรม โดยรางวัลของการประกวดข้าวแต่ละประเภทที่ชนะเลิศการประกวด จะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2564 ตัดสินการประกวด ประกาศผล รับรางวัล ภายในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งรายละเอียดติดตามได้ที่  www.thairiceexporters.or.th

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube