fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทานอาหารกล่อง10,500กล่อง

Featured Image
สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทานอาหารกล่อง 10,500 กล่อง ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ให้ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และสนับสนุนโดย โครงการสลากการกุศล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ด้วยการนำอาหารกล่องพระราชทานไปมอบให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ วันละ 300 กล่อง เป็นระยะเวลา 35 วัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 10,500 กล่อง

โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) พร้อมด้วยนายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เป็นผู้แทนนำอาหารกล่องพระราชทาน จำนวน 300 กล่อง ไปมอบประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และคนไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่พญาไท ทั้งหมด 3 ชุมชน ได้แก่ชุมชนสุขสวัสดิ์ จำนวน 50 กล่อง ชุมชนมะกอกกลางสวน 150 กล่อง และชุมชนมะกอกส่วนหน้า 100 กล่อง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube