fbpx
Home
|
ทั่วไป

ปิดตลาดสดห้วยขวางต่อถึงวันที่16พ.ค.64

Featured Image
การเคหะแห่งชาติ ออกประกาศปิดตลาดสดห้วยขวางต่อถึงวันที่ 16 พฤษกาคม 2564 เพื่อความปลอดภัยของผู้ค้าและผู้ที่จะเดินทางมาซื้อของ

สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาห้วยขวาง การเคหะแห่งชาติ ออกประกาศ เรื่อง คำสั่งให้ปิดตลาดสดห้วยขวางเป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) 6 – 9 พฤษภาคม 2564 เพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการค้าและลูกจ้างที่มีความเสี่ยงสูง ระบุว่า ด้วย สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาห้วยขวาง ได้มีคำสั่งให้มีการปิดตลาดเพิ่มเติมจากเดิมตั้งแต่วันที่ ในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ซึ่งในขณะนี้ ผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด จะทราบผลภายในอีก 3 วัน นับจาก วันที่ตรวจคัตกรอง ดังนั้น สำนักงานเคหะนครหลวงสาขาห้วยขวาง การเคหะแห่งชาติ จึงขอขยายคำสั่งให้ปิดตลาดสดห้วยขวางและในส่วนของอาคารพาณิชย์ที่ใช้พื้นที่ร่วมกับตสาดสดห้วยขวางเพิ่มเติมจากเติมออกไปอีก 7 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษกาคม 2564 เพื่อให้ทราบผลการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการค้าและผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยต่อไป ทั้งนี้หากทราบผลการตรวจคัดกรองโควิด-19 แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube