fbpx
Home
|
ทั่วไป

สธ.ขออย่าด้อยค่าวัคซีนซิโนแวครอซื้อเพิ่ม

Featured Image
แพทย์ขอ ประชาชน อย่าด้อยค่า วัคซีนซิโนแวค เตรียมจัดหาเพิ่มอีก 12 ล้านโดส ใช้ฉีดไขว้ แอสตราเซเนกา ย้ำ สร้างภูมิคุ้มกันสูงและขึ้นเร็ว

นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวถึงการฉีดวัคซีนของประชาชน ว่า จากการตรวจสอบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าจนถึงขณะนี้ มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ไปแล้ว 18,370,997 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 25.5 เข็มที่ 2 ฉีดไปแล้ว 5,228,157 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 7.3 เข็มที่ 3 ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ไปแล้ว 501,477 ราย รวมฉีดวัคซีนสะสมทั้งสิ้น 24,100,631 โดส ส่วนกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 356,337 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2

ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคฯ ยังกล่าวย้ำว่า วัคซีนทุกตัว ที่ องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ให้การรับรองแล้ว ถือว่า มีประสิทธิภาพ อย่าไปด้อยค่าว่าเป็นวัคซีนชนิดไหน โดยเฉพาะวัคซีนซิโนแวค นั้น ผ่านการรับรองแล้ว และพบว่า ยังใช้ประโยชน์ได้ดีอยู่ สำหรับการนำมาฉีดไขว้กัน ทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นสูง ทั้งนี้ จะมี การจัดหาวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก 12 ล้านโดส เพื่อจะนำมาใช้ประโยชน์ ในช่วงที่ วัคซีนแอสตราเซเนกา มีข้อจำกัดเรื่องการจัดส่งให้ประเทศไทย

นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงการวัดค่า ประสิทธิผลของวัคซีนที่ใช้ในประเทศไทย ว่า คณะทำงานติดตามประสิทธิผลวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ทำการศึกษา การฉีดวัคซีน เพื่อประเมินประสิทธิผล จากข้อมูลของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ติดเชื้อจำนวนกว่า 3,900 คน พบว่า บุคลากรที่ ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคมาครบ 2 เข็ม สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ 72% ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา ครบ 2 เข็ม พบว่า ป้องกันการติดเชื้อได้มากถึง ร้อยละ 96 หากฉีดไปเพียงเข็มเดียว ป้องกันการติดเชื้อได้ ร้อยละ 88

เพราะฉะนั้นสรุปว่า วัคซีนยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะลดการติดเชื้อ อาการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็น วัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม หรือ แอสตราเซเนกา 1 หรือ 2 เข็ม ก็จะช่วยลดการป่วยรุนแรงได้

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube