fbpx
Home
|
ทั่วไป

สธ.รับโควิดไทยพุ่งสูงปัดไฟเซอร์ให้VIP

Featured Image
สธ. ย้ำ วัคซีนไฟเซอร์จัดสรรชัดเจน ไม่มี VIP – จ่อให้ รพ.สต.ช่วยฉีดวัคซีนหวังให้ปชช.เข้าถึงเร็วขึ้น

 

นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เปิดเผยจากการแถลงกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประจำวันนี้ ( 15 ส.ค. 64 ) ว่า ประเด็นการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ที่ได้รับบริจาคมานั้นมีการกำหนดจัดสรรอย่างชัดเจน ไม่มีวัคซีนสูญหาย พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าไม่มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้สำหรับกลุ่ม VIP แต่อย่างใด หากประชาชนเห็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อสงสัยสามารถรายงานเข้ามาได้ที่ สธ. เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบต่อไป

นพ.เฉวตสรร ยังกล่าวว่า จากมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สธ. มีมติถึงการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ว่า เป็นการให้บริการที่ใกล้บ้าน ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ส่วนในรายละเอียด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเป็นผู้ประกาศข้อกำหนดต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ

ส่วนแนวทางการฉีดนอกสถานพยาบาล เป็นการจัดบริการให้วัคซีนโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์นอกสถานพยาบาล เช่น วัด โรงเรียน หรืออาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ ตามบริบทและสถานการณ์ในพื้นที่หรือเป็นการปฏิบัติงานแบบเชิงรุกให้บริการวัคซีนตามบ้าน ที่พัก หรือ รถ Mobile โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละจุด เนื่องจากว่า ต้องมีการจัดบริการที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมรอบด้าน

สำหรับการฉีดวัคซีนในประเทศไทยกว่า 23 ล้านโดสทำให้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย อีกทั้งยังทำให้เห็นถึง ประสิทธิผลในการป้องกันการเสียชีวิตและป้องกันการป่วยได้เป็นอย่างดี

ส่วนผลการฉีดวัคซีนในประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลในวันที่ 14 ส.ค. 64 เวลา 18.00 พบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 17,879,206 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.8 ส่วนจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 อยู่ที่ 5,063,672 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.0

หากแยกตามยี่ห้อวัคซีนพบว่า มีผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวคแล้ว (Sinovac) จำนวน 11,139,873 ราย, วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จำนวน 10,080,141 ราย, วัคซีนซิโนฟาร์ม Sinopharm จำนวน 1,895,209 ราย และ วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 361,646 ราย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube