fbpx
Home
|
ทั่วไป

กรมอนามัยใช้4หลักป้องกันโควิค-19ในโรงงาน

Featured Image
กรมอนามัย ใช้ 4 มาตรการหลัก ป้องกันโควิค-19 ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม หากโรงไหนใดประเมินไม่ผ่าน ต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผย ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย ได้ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย ดูแลในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงร่วม

โดยให้สถานประกอบกิจการประเภทโรงงาน ปฏิบัติตามแนวทางทางการป้องกันโรค Good Factory practice (GFP) ด้วยการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ซึ่งมีมาตรการหลัก 14 ข้อ แบ่งเป็นด้านการป้องกันโรค 8 ข้อ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 6 ข้อ และเมื่อประเมินแล้วจะส่งข้อมูลกลับมาบนฐานข้อมูลออนไลน์ หากโรงงานไหนประเมินไม่ผ่านจะต้องมีการปรับปรุง

 

นายแพทย์สุวรรณชัย กรมอนามัย

 

นอกจากนี้ จะมีการประเมินแบบ On site โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดจะเข้าไปสุ่มประเมินขอให้สถานประกอบกิจการประเภทโรงงานขนาดใหญ่ ประเมินตนเองให้เสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ แต่หากไม่ผ่านต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะดำเนินการสุ่มตรวจ

โดยกรมอนามัย ได้ทำหนังสือส่งถึงผู้ประกอบการให้เข้าไปประเมินตนเอง และขอให้ประเมินตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคและแก้ไขจุดเสี่ยง

 

สำหรับการยกระดับคุมเข้มการระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการประเภทโรงงาน กรมอนามัยได้กำหนด 4 มาตรการ คือ

1)มาตรการด้านการป้องกันโรค มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากตลอดเวลาจัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ลดความแออัด เว้นระยะห่าง

 

2) มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส การจัดการขยะมูลฝอย จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมหอพักสำหรับผู้ปฏิบัติงานต้องสะอาด ไม่แออัด หากมีรถรับ-ส่ง ต้องมีการทำความสะอาด จุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร กำหนดเส้นทางการเดิน จุดนั่ง เดิน ยืน ให้ชัดเจน

กรมอนามัย-ใช้-4-มาตรการ-ในโรงงาน-3

 

 

3)มาตรการเสริมสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ ต้องมีวางแผนเมื่อเกิดเหตุพบพนักงานติดเชื้อ สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ต้องเข้มเรื่องการคัดกรองผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อ โดยใช้ระบบประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย”

กรมอนามัย-ใช้-4-มาตรการ-ในโรงงาน--4

 

และ 4) มาตรการเมื่อพบผู้ติดเชื้อ ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อให้พิจารณาปิดพื้นที่หรือทำความสะอาดพื้นผิวทันที

 

ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ส่งตรวจเชื้อ และกักตนเองทันที ส่วนผู้เสี่ยงต่ำให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ถ้ามีผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 10 ให้ใช้ Bubble and seal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินการต่อไปได้

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube