fbpx
Home
|
ภูมิภาค

โคราชป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นพระภิกษุ

Featured Image
โคราชป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นพระภิกษุ ใน พื้นที่ อ.สีดา รวม สะสม 2 ราย ขณะที่ยอดผู้ป่วยสะสม 686 ราย

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และแถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สถานการณ์จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูล วันที่ 5 พ.ค. 64 พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 25 รายตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่ที่อำเภอ อ.เมือง 8 ราย อ.ด่านขุนทด 6 ราย อ.โนนสูง 3 ราย อ.ครบุรี 2 ราย อ.ปากช่อง 2 ราย อ.บัวใหญ่ 1 ราย อ.ประทาย 1 ราย อ.ปักธงชัย 1 ราย และ อ.สีคิ้ว 1 ราย พบผู้ป่วยใน 28 อำเภอ จากทั้งหมด 32 อำเภอ รวมผู้ป่วยสะสม 686 ราย รักษาหายเพิ่ม 19 ราย รวมหายป่วยสะสม 276 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นพระภิกษุ ในพื้นที่ อ.สีดา รวมเสียชีวิตสะสม 2 ราย คงเหลือรักษาตัว 408 ราย สำหรับข้อมูล รพ.สนาม มีผู้ป่วย 28 ราย แบ่งเป็นชาย 9 ราย หญิง 19 ราย คงเหลือเตียงว่างใน รพ.สนาม 172 เตียง

โคราชป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นพระภิกษุ

ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามคำสั่งเรื่อง การผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้มีมติ เมื่อวันที่ 4 พ.ค.64 ให้ผ่อนคลายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า สามารถเปิดให้บริการได้เฉพาะการนวดเท้า โดยให้บริการได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อผู้รับบริการ 1 คน และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน ประกาศคำสั่ง วันที่ 4 พ.ค.2564 เป็นต้นไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube