fbpx
Home
|
ภูมิภาค

เริ่มแล้วเทศกาลตรุษจีนขอนแก่น

Featured Image
เริ่มแล้วเทศกาลตรุษจีนขอนแก่น ผู้ว่าฯ นำทีมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบเมืองเอาฤกษ์เอาชัย รับปีใหม่จีน

ที่อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ ภายในบึงแก่นนคร เขตเทศบาลนคร ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายชาญณรงค์
บุริสตระกุล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น และ นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธีสักการะพระนครศรีบริรักษ์ เจ้าเมืองคนแรกของ จ.ขอนแก่น เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564
ท่ามกลางความสนใจของชาวขอนแก่น ที่ร่วมในการประกอบพิธีจำนวนมาก ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้กิจกรรมต่างๆ ทั้งเทศกาลตรุษจีนต่อเนื่องถึวันวาเลนไทมส์
ที่ต้องจัดกิจกรมขนาดเล็กและเป็นไปไปในรูปแบบนิวนอมอล ดังนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับจังหวัด ให้กับคนขอนแก่นและชาวไทยทุกคน
วันนี้ทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เริ่มจากการสักการะขอพรเจ้าเมืองคนแรกที่วันนี้เจ้าเมืองคนปัจจุบัน
ได้เข้าสักการะเจ้าเมืองคนแรก ซึ่งถือเป็นการสื่อสารถึงกันในการร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองจากความรว่มมือกันที่เกิดขึ้นจากทุกฝ่าย และขอให้วิกฤติ
เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคิด-19 ได้หมดไปโดยเร็ว

” ในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุข บนวิถีนิวนอมอล จึงขอส่งความสุขให้กับทุกคนด้วยการเริ่มช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยการเข้ากราบไหว้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบเมือง โดยเฉพาะศาลเจ้าต่างๆ อันเป้นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีน การถวายเครื่องเซ่นไหว้ แะการมอบสิ่งมงคล
ให้แก่กันและกันในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้” ผู้ว่าฯขอนแก่นกล่าว

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube