fbpx
Home
|
ภูมิภาค

พิจิตรประกาศพื้นที่ประสบภัยโรงงานพลุระเบิด

Featured Image
ผู้ว่าฯพิจิตรประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยโรงงานพลุระเบิด ร่างผู้เสียชีวิตถูกฉีกเป็นชิ้นๆกระจายทั่วเริ่มส่งกลิ่นเหม็น

ความคืบหน้าจากกรณีโรงงานทำพลุไล่นกเกิดเหตุระเบิดที่ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ล่าสุด นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าฯราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอีกครั้ง

สำหรับแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานพลุไล่นกระเบิดในครั้งนี้ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าฯราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร/ผู้อำนวยการจังหวัด ลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ประกาศให้พื้นที่ในหมู่บ้านดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แต่จะช่วยเหลือเฉพาะชาวบ้านและบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ ส่วนบ้านผู้ก่อเหตุและผู้ร่วมก่อเหตุตามกฎหมายจะไม่ได้สิทธิดังกล่าวนี้

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube