fbpx
Home
|
ภูมิภาค

อนุทินชื่นชมรพ.ฝาง มีความพร้อมป้องกันโควิด

Featured Image
อนุทินชื่นชม รพ.ฝาง มีความพร้อมทั้งดูแลผู้ติดเชื้อและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

 

ที่โรงพยาบาลฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ และ อสม. ที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาเบื้องต้น สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ารับวัคซีน (VA VI for Vaccine Hesitancy) จำนวนกว่า 30 ราย นายอนุทินกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล บุคลากร เจ้าหน้าที่และอสม. โรงพยาบาลฝาง พบมีความพร้อมและความตั้งใจในการจัดบริการทั้งผู้ป่วยในระบบปกติ และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนอย่างมาก โดยเฉพาะการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่ ทำให้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลงอย่างชัดเจน และยังร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุง และกรมสุขภาพจิต จัดทีมสุขภาพจิต และอสม. ติดตาม ประเมินสภาพจิตใจผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาทั้งใน HI/CI โรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลหลัก รวมทั้งประเมินผ่านแอปพลิเคชันไลน์ “คลินิกให้การปรึกษา” และสายด่วนสุขภาพจิต กว่า 900 ราย ปัจจุบันเน้นการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบ HI /CI เป็นหลัก ขณะที่ในโรงพยาบาลก็มีห้องความดันลบพร้อมดูแลรักษาผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนัก โดยมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 อยู่ในระบบ HI 74 ราย และ CI 30 ราย

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ในการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 พบว่าได้ฉีดให้แก่ประชาชนทั้งคนไทยคนต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์ โดยข้อมูลถึง 14 มกราคม 2565 อ.ฝาง ฉีดวัคซีนสะสม 174,258 โดส บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ใน อ.ฝาง 900 คน ได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 แล้วร้อยละ 86.88 ที่สำคัญ มีการจัดทีมสุขภาพจิต ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ใช้ภาษาถิ่นสนทนาให้ข้อมูลสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนที่ยังมีความลังเลตัดสินใจฉีดเข้ารับการฉีดวัคซีน ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนมากขึ้น

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube