fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ม.อ.มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้จังหวัดสงขลา

Featured Image
คณะแพทย์ ม.อ. ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ล็อตใหญ่ใหญ่สู้ภัยโควิด 19 ให้กับทางจังหวัดสงขลา และจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่สำนักงาน มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ชั้น 1 อาคารหลักโรงพยาบาลสงขลานครินทร์) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในการสู้ภัยโควิด 19 ให้กับหน่วยงานทั้งใน จ.สงขลา และในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า , ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ พล.ต.ท สาคร ทองมุนี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พล.ต.โชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรับมอบจากทาง รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เผยว่า ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือการดำเนินงานของแพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับภัยโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างปลอดภัย และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวใต้ ให้ได้รับการดูแลป้องกันได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube