fbpx
Home
|
ภูมิภาค

กรมอนามัยตรวจจุดบริการวัคซีนขอนแก่น

Featured Image
อธิบดีกรมอนามัย ลุยตรวจจุดบริการวัคซีนที่ขอนแก่น ปลื้มภาพรวมจัดการเป็นระบบ ย้ำทุกคนได้รับวัคซีน มิ.ย.นี้

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าการให้บริการของจุดวัคซีนที่ขอนแก่น ภาพรวมทั้ง 26 อำเภอมีการบริหารจัดการที่รัดกุม และเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด โดยพบว่าขอนแก่น มีจุดให้บริการวัคซีนทั้งหมด 45 จุดเฉพาะอำเภอเมืองขอนแก่น 20 จุด ซึ่งที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็น 1 ใน 20 จุดของการให้บริการวัคซีนในเขต อ.เมือง ที่สามารถให้บริการวัคซีนวันละ 300 คนสำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนขอรับวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม ตามระยะเวลาที่กำหนด

“กรมอนามัย ได้กำหนดให้ศูนย์อนามัยทุกพื้นทั้งประเทศและโรงพยาบาลในสังกัดเป็นจุดให้บริการวัคซีน เพื่อให้บริการประชาชนในการเข้าถึงวัคซีนที่สะดวก รวดเร็วและเป็นไปตามการจัดสรรที่รัฐบาลและ ศบค.ได้กำหนดไว้ ซึ่งรัฐบาลยังคงยืนยันในการที่คนไทยทุกคนต้องได้รับวัคซีน ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นทุกจังหวัดมีการกำหนดแผนการให้บริการวัคซีน ในทุกขั้นตอนแล้วอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะที่ขอนแก่น ที่พบว่ามีการตื่นตัวของผู้ที่ต้องการวัคซีนลงทะเบียนขอรับวัคซีนในช่องทางที่กำหนดไว้อย่างพร้อมเพรียง ทั้งในส่วนของวัคซีนทางเลือกและวัคซีนที่รัฐจัดสรร ดังนั้นทันทีที่วัคซีนส่งมาที่ขอนแก่น ทางจังหวัดก็พร้อมที่จะดำเนินการให้บริการ ในขั้นตอนต่างๆ ในภาพรวมตามระยะเวลาและครอบคลุมประชากรในพื้นที่ในอัตราร้อยละ 70”

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube