fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ปราจีนบุรีโควิดรายใหม่วันนี้3สะสม325ราย

Featured Image
ปราจีนบุรีโควิด-19 รายใหม่วันนี้ติดเชื้อ 3 ราย สะสม 325 ราย  เป็นกลุ่มคลัสเตอร์จากญาติบ้านพักเดียวกัน

นายแพทย์โชคชัย สาครพานิชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ขอรายงานกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ส่งตรวจสะสมระลอก เมษายน 2564 จำนวน 127 ราย (ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 10 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 117 ราย) รอผล – ราย รวมส่งตรวจระลอก เมษายน 2564 สะสมทั้งหมด 14,664 ราย

วันนี้ จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อ ระลอก เมษายน 2564 เพิ่ม จำนวน 3 ราย สะสมรวม 325 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 164 ราย รักษานอกเขต 3 ราย รักษาหายกลับบ้านเพิ่ม – ราย รวม รักษาหายกลับบ้านสะสม แล้ว 158 รายได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้ติดตามตรวจหาเชื้อแล้ว

จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ Timelineเบื้องต้นและสถานที่เสี่ยงของผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 3 ราย เป็นกลุ่มคลัสเตอร์จากญาติบ้านพักเดียวกัน 3 รายรวดทั้งบ้าน  ต่ำสุดเด็กหญิงอายุ 3 ขวบ

สำหรับสถานที่เสี่ยงทุกแห่งที่ปรากฎใน Timeline ของผู้ป่วยทุกคนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าพนักงานควบคุมโรค ได้ให้คำแนะนำแก่ หน่วยงาน ร้านค้าสถานประกอบการ ในการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ  พร้อมปฏิบัติตามมาตรการ ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดหากผู้ใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายทั้ง 3 รายนี้ หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อCOVID-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube