fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ก.แรงงานออกมาตรการฝึกอบรมลูกจ้างกว่า6ล.

Featured Image
กระทรวงแรงงาน จ่ายเงินอุดหนุนผ่าน 276 สถานประกอบกิจการ จัดฝึกอบรมกว่า 6 ล้านบาท ขณะทั้งปีตั้งเป้า 34 ล้านบาท พัฒนาศักยภาพลูกจ้าง

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาตรการจูงใจให้สถานประกอบกิจการดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของตนเองให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนด และมาตรการจูงใจ อีกหลายกรณี ส่งผลให้มีสถานประกอบกิจการได้เงินช่วยเหลืออุดหนุนดังกล่าวไปแล้วกว่า 276 แห่ง เป็นเงินกว่า 6 ล้านบาท (ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564)

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 กพร. ได้จัดสรรเงินงบประมาณจำนวน 34 ล้านบาทจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ สถานประกอบกิจการในหลายกรณี เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างของตนเองให้มากขึ้น ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการ ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนดังกล่าวแล้วจำนวนทั้งสิ้น 276 แห่ง เป็นเงิน 6,332,194.95 บาท โดยจำนวนเงินที่จ่ายไปเป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ สถานประกอบกิจการที่จัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างเกินกว่าร้อยละ 70

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube