fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พณ.ผนึกกำลังเอกชนตอบโต้การค้าไทย

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงคู่ค้าตอบโต้การค้าไทย ผนึกกำลังกับเอกชนให้ข้อเท็จจริง ปกป้องผลประโยชน์ ยังไม่ได้นิ่งนอนใจ

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า พาณิชย์เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุก แก้ต่างให้กับสินค้าส่งออกไทย เพื่อความเป็นธรรมและสร้างแต้มต่อให้ผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก หลังจากปัจจุบันประเทศคู่ค้าที่สำคัญใช้มาตรการทางการค้าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนมากขึ้น เช่น สหรัฐฯ นำมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด(Anti-Dumping: AD) มาใช้กับสินค้ายางรถยนต์กับหลายประเทศรวมทั้งไทย และประเทศคู่ค้าในประเทศอาเซียน อาทิ เวียดนามได้นำมาตรการ AD และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน(Countervailing Duty: CVD) มาใช้กับสินค้าน้ำตาลที่นำเข้าจากหลายประเทศรวมทั้งไทย โดยในกรณีการไต่สวน AD สินค้ายางรถยนต์ของสหรัฐฯ ได้จัดประชุมหารือกรณีดังกล่าวร่วมกับตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ต่าง

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจ เมื่อรัฐบาลต่างประเทศเปิดไต่สวน โดยได้ผนึกกำลังทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด

สำหรับรายการสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการไต่สวน เช่น สินค้าน้ำตาลที่เวียดนามไต่สวน AD และ CVD และสินค้ายานยนต์ที่ฟิลิปปินส์ไต่สวน SG ได้ดำเนินการแก้ต่างโดยการแสดงข้อโต้แย้งและชี้ให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมและชอบธรรมต่อการกำหนดมาตรการโดยรัฐบาลประเทศผู้ฟ้องทุกประเทศแล้ว

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube