fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

DITPดันโลจิสติกส์การเกษตรสู่ภาคส่งออก

Featured Image
DITP เดินหน้าโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออกปี 64 ดันสินค้าเกษตรไทย สู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มโลจิสติกส์

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออกประจำปี 2564 ว่า เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยระบบโลจิสติกส์ยุคใหม่สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ที่ จะส่งเสริมและผลักดันให้สินค้าเกษตรของไทยมีความพร้อมในการส่งออก โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเป็นรูปธรรมให้กับธุรกิจโลจิสติกส์และสินค้าเกษตรของไทย ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำสินค้าไปจำหน่ายสู่กลุ่มผู้เป้าหมายได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการในปีนี้ได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ หลังจากนั้นกลุ่มเป้าหมายต่อไปที่ได้มีการมองไว้ คือกลุ่มสินค้าเกษตรทางภาคอีสานที่จะเข้าไปส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการส่งออก

สำหรับการจัดงานในปีนี้ ได้เน้นการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มด้านโลจิสติกส์ยุคใหม่มาเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการค้าในยุคดิจิทัลเป็นครั้งแรก ด้วยแฟลตฟอร์ม TILOG-LOGISTIX 2021

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 166 รายผ่านการคัดเลือก 33 ราย เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจ 267 คู่ และเกิดมูลค่าทางการค้ารวม 75 ล้านบาท ดังนั้น ในปีนี้จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งผู้ประกอบการโลจิสติกส์การเกษตรผู้ประกอบการสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาคเหนือ หากสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ www.tradelogistics.go.th/Logplus ตั้งแต่วันนี้ถึง 31มีนาคม 2564

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube