fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

เริ่มแล้วคนละครึ่งยืนยันสิทธิผ่านแอปเป๋าตัง

Featured Image

 

เริ่มแล้ว คนละครึ่ง เฟส 4 กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ใช้จ่ายได้ทันที ขณะผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิเฟส 3 ลงทะเบียน 10 กุมภาพันธ์นี้

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้ ( 1 ก.พ.) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ได้เริ่มให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 27.98 ล้านคน ยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ทันทีหลังการกดยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้รับสนับสนุนวงเงินค่าสินค้าหรือบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ ระยะที่ 4 ช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565

 

สำหรับขั้นตอนการยืนยันสิทธิ กระทรวงการคลัง อธิบายว่า

 

1. กดแถบแบนเนอร์ (Banner) โครงการคนละครึ่ง ที่ปรากฏในหน้าg-Wallet ของแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง”ตั้งแต่ เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 โดยขอให้ประชาชนอ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 เมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วและยอมรับตามเงื่อนไขสามารถกดที่แถบ “ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ”

 

ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จะต้องเริ่มใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

 

ส่วนประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ1 ล้านสิทธิโดยสามารถเริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube