fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“DBD Registered”การันตีคุณภาพสินค้าออนไลน์

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์ แนะค้าออนไลน์ยุคโควิด-19 ต้องขายจุดเด่นสร้างความน่าเชื่อถือ การแข่งขันสูง ใช้ DBD Registered การันตีคุณภาพ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การค้าออนไลน์เติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากคนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค ผู้ค้าในตลาดมีเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพและราคา ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบและเลือกซื้อสินค้าและบริการได้

ผู้ขายต้องปรับตัวเปลี่ยนวิธีนำเสนอสินค้าให้มีความทันสมัยและสอดรับกับความสนใจของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะสินค้าออนไลน์เป็นสินค้าที่ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้ ผู้ซื้อจะตัดสินใจซื้อสินค้าจากสิ่งที่เห็น คอนเทนต์ และรายละเอียดที่ได้รับ ผู้ขายต้องมีความจริงใจ และต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดแก่ร้านค้า เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งผู้ขายออนไลน์สามารถขอรับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์การันตีความน่าเชื่อถือได้

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube