fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พาณิชย์จับคู่ช่วย“หมู-ข้าว”ดันราคาสูงขึ้น

Featured Image
“จุรินทร์” นำ MOU โครงการพาณิชย์จับคู่ช่วย “หมู-ข้าว” ลดต้นทุนหมูเพิ่มราคาข้าว ทำอาหารสัตว์ จำนวนกว่า 50,000 ตัน มูลค่ากว่า 530 ล้านบาท

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เข้ามาดูแลภาคการเกษตรอย่างบูรณาการให้เป็นรูปธรรม

โดยมีเป้าหมาย คือ การดูแลยกระดับราคาข้าวให้สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ขณะเดียวกันก็ช่วยดูแลเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์ในการเลี้ยงสุกรให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ โดยเฉพาะต้นทุนอาหารสัตว์ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดทำโครงการพาณิชย์จับคู่ช่วย “หมู-ข้าว” โดยการนำข้าวมาขายทำอาหารสัตว์ในราคาที่เป็นธรรม หรือยกระดับราคาที่ดีกว่าการขายในตลาดปกติ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรสามารถนำข้าวคุณภาพอาหารสัตว์ราคาพิเศษ มาใช้ทำอาหารสุกร เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสุกร เป็นโครงการที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน

 

โดยข้าวที่เข้าร่วมโครงการจะมี 2 ประเภท คือ ข้าวเปลือก ความชื้นไม่เกิน 15% ในราคากิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 8 บาท และข้าวสาร ประกอบด้วย ข้าวกล้องปลายข้าวคุณภาพอาหารสัตว์และข้าวหักความชื้นที่ไม่เกิน 15% ขายในราคากิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 11 บาท ซึ่งถือว่าช่วยลดต้นทุนมากกว่าการนำพืชเกษตรตัวอื่นมาทำอาหารสัตว์

 

ซึ่งในวันนี้ได้ทำ MOU ทั้งหมด 50,199 ตัน เป็นโรงสี จำนวน 49,500 ตัน และสหกรณ์อีก 4 ราย จำนวน 699 ตัน รวม 50,199 ตัน มูลค่ารวม 535 ล้านบาท โดยจะเริ่มส่งตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และตั้งเป้าเจรจาขยายปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 150,000 ตันในอนาคต ซึ่งจะช่วยดึงราคาข้าวปลายฤดูขึ้นได้อีก สำหรับผู้ซื้อข้าว 5 ราย ประกอบด้วย 1.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป 2.ไทยรุ่งเรืองกิจการ จังหวัดนครปฐม 3.อาร์ เอ็ม ซี ฟาร์ม จังหวัดบุรีรัมย์ 4.จงเจริญฟาร์ม จังหวัดนครนายก และ 5.เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จังหวัดนครปฐม รวมจำนวนทั้งสิ้น 50,199 ตัน

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube