fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

บจ.โกยกำไร9เดือนแรกปีนี้7.41แสนล้านบาท

Featured Image
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 9 เดือนแรกปีนี้ บริษัทจดทะเบียน มีกำไรสุทธิ 741,769 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 744 บริษัท คิดเป็น 96.2% จากทั้งหมด 773 บริษัท (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) นำส่งผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 พบว่ามี บจ. รายงานกำไรสุทธิ 563 บริษัท คิดเป็น 75.7% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด

 

สรุปผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2564 บจ. มียอดขายรวม 9,266,260 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.4% กำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core profit) 1,198,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.3% กำไรสุทธิ 741,769 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ บจ. มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานและอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 12.93% และ 8.0% ตามลำดับ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และอยู่ระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ก่อนการระบาดของโควิด 19 โดยผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นมาเนื่องจาก บจ. ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากครึ่งแรกของปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโควิด 19 รอบแรก อีกทั้ง ราคาน้ำมันและค่าการกลั่นได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2564

 

ส่วนฐานะการเงินของกิจการ ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2564 บจ. ไทยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) อยู่ระดับคงที่ที่ 1.50 เท่า

 

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 บจ. มียอดขายรวม 3,184,623 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.04% อย่างไรก็ดี มีกำไรจากการดำเนินงาน 383,576 ล้านบาท ลดลง 8.3% และมีกำไรสุทธิ 203,809 ล้านบาท ลดลง 23.7% เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงที่ขึ้นและมาตรการควบคุมเข้มงวดของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม หมวดธุรกิจที่ยังคงเติบโตได้ดี คือ หมวดธุรกิจการแพทย์ เนื่องจากความต้องการด้านการรักษาพยาบาลมีสูงมากขึ้น

 

ด้านผลการดำเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไตรมาส 3 ปี 2564 มียอดขายรวม 42,483 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.0% กำไรจากการดำเนินงาน 2,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% และกำไรสุทธิรวม 2,804 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.9%

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube