fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พณ.จดทะเบียนธุรกิจต.ค.บวก3%10เดือนโต14.46%

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์ เผย จดทะเบียนธุรกิจ ต.ค. บวก 3% 10 เดือนโต 14.46% นโยบายรัฐ,เปิดประเทศหนุน ทั้งปีได้ 70,000 รายตามคาด

 

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 พบว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศ รวมจำนวน 5,555 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 21,965.41 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจขนส่งขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร

 

สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้

ธุรกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.46 คิดเป็นจำนวน 63,611 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 194,523.84 ล้านบาท โดยการจดทะเบียนที่สูงขึ้นนั้น เป็นผลมาจาก นโยบายการผลักดัน ให้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของภาครัฐ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น ธุรกิจปลูกข้าว จำนวนจัดตั้งใหม่ทั้งสิ้น 610 ราย เพิ่มขึ้น 20 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

ธุรกิจบางประเภทมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นสอดรับ กับพฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ธุรกิจสร้างแม่ข่ายมีจำนวนจัดตั้งใหม่ทั้งสิ้น 435 ราย เพิ่มขึ้น 9 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยารักษาโรค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาล เช่น ธุรกิจปลูกพืชประเภทเครื่องเทศเครื่องหอม ยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์มีจำนวนจัดตั้งใหม่ทั้งสิ้น 174 ราย เพิ่มขึ้น 8 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมให้โรงพยาบาลของรัฐนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคควบคู่กับการใช้ยาแผนปัจจุบัน

การปลดล็อคกัญชงให้สามารถขออนุญาตปลูก ผลิตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ ครอบครอง และจำหน่ายได้รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มูลค่าการบริโภคสมุนไพรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการที่มองเห็นช่องทางในการปรับเปลี่ยนธุรกิจจึงหันมาจัดตั้งธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม การผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนในประเทศที่เพียงพอ รวมทั้งนโยบายการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเป็นปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นที่ดีในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดการณ์การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ตลอดทั้งปี 2564มีจำนวน 65,000-70,000 ราย

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube