fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ทางหลวงชนบทเผยน้ำท่วมสัญจรไม่ได้2สายทาง

Featured Image
กรมทางหลวงชนบท เผย ถนนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สัญจรผ่านได้ 10 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง พร้อมติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (22 พ.ย. 64 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, ชัยภูมิ, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 12 สายทาง
สามารถสัญจรผ่านได้ 10 สายทาง
ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง แบ่งได้ดังนี้
– น้ำท่วมสูง 1 สายทาง
– ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 1 สายทาง

1. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)
2. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+065 ถึง 3+490)

สามารถสัญจรผ่านได้ 10 สายทาง
1. สายทาง มค.012 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านท่าตูม ข้ามลำน้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม น้ำท่วม 5 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+400-2+000)
2. สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม.ที่ 0+900) – บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 25 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 7+250)
3. สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม.ที่ 55+900) – บ้านบางตาเถร อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 8+530)
4. สายทาง สพ.3048 แยก ทล.340 – บ้านบางตาเถร อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วม 5 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 24+850 ถึง 25+050)
5. สายทาง สพ.4100 แยก ทล.3422 (กม.ที่ 27+020) – บ้านสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วม 30 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+800 ถึง 2+000)
6. สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย – บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วม 30 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง 0+800)
7. สายทาง สพ.014 สะพานบางซอ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วม 10 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+250)
8. สายทาง นฐ.3054 แยก ทล.340 (กม.ที่ 28+400) – บ้านคลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง, บางเลน, สองพี่น้อง จ.นครปฐม น้ำท่วม 15 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+800 ถึง 10+000)

9. สายทาง นฐ.4055 แยก ทล.3296 (กม.ที่ 7+300) – แยก ทล. 3036 (กม.ที่ 22+000) อ.บางเลน, ดอนตูม จ.นครปฐม น้ำท่วม 5 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+200 ถึง 6+000)
10. สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วม 20 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+363)

ทั้งนี้ ทช.ได้ติดตั้งป้ายเตือนประชาชน เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องมือและเครื่องจักร เร่งเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูสายทางที่ประสบอุทกภัยทันทีหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube