fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“สุชาติ”ให้สปส.เร่งช่วยผู้ประกันตนประสบน้ำท่วม

Featured Image
รมว.แรงงาน มอบ สปส. ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ประสบภัยน้ำท่วม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่หลายจังหวัดในขณะนี้ ว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบูรณาการ ให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน จัดโครงการ “ด้วยรักและห่วงใยจากใจ กระทรวงแรงงาน” โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานประสานสถานประกอบการที่มีกำลัง และสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพมอบให้ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้างผู้ประกันตน และประชาชน ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและได้มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน์ สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม ในสถานการณ์ปัจจุบันและภายหลังน้ำลด พร้อมจัดทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนแล้ว

ทั้งนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวว่า ได้สั่งการให้หัวหน้าส่วนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด ให้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการมาจัดทำถุงยังชีพ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย พร้อมจัดทีมแพทย์และพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นในพื้นที่ได้รับผลกระทบ และประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้ารับความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ในกรณีเหตุสุดวิสัยไว้ช่วยเหลือผู้ประกันตน สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน โดยจะได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ทั้งนี้ ไม่เกิน 90 วัน

สำหรับช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์ฯ สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้นายจ้าง และผู้ประกันตน ในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบดำเนินการขอรับประโยชน์ทดแทนตามช่องทาง
1.ผู้ประกันตนมีหน้าที่ กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7 สามารถ download แบบได้ที่ www.sso.go.th) แล้วนำส่งให้นายจ้าง ขอเน้นย้ำเรื่องเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและเลขบัญชีธนาคาร ที่ถูกต้อง

2. นายจ้างมีหน้าที่ ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิว่างงาน โดยบันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th โดยต้องบันทึกข้อมูลของผู้ประกันตน ตามแบบ สปส. 2-01/7และหนังสือรับรอง การหยุดงาน รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้าง ที่ได้บันทึกแล้วในระบบ e-Service บน www.sso.go.th นำส่งมายังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทางไปรษณีย์ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ย้ำกำชับให้สำนักงานประกันสังคม ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบจากประสบอุกทกภัย ในทุก ๆ ด้านเพื่อหาแนวทางกำหนดมาตรการแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่มีนโยบายที่จะเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนนายจ้าง และผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม ให้มากที่สุด

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube