fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

หอการค้าคุยศบค.เตรียมพร้อมเปิดเมืองปลอดภัย

Featured Image
ประธานหอการค้าไทย หารือ ศบค.ย้ำข้อเสนอของ กกร. เตรียมพร้อมเปิดเมืองปลอดภัย ผ่อนคลายความเสียหายน้อยลง

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังร่วมประชุม ศบค. ในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด การกระจายวัคซีน และการจัดหายา

นอกจากนั้น ได้มีการปรับระดับของพื้นที่ รวมถึงการผ่อนคลายกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งในเรื่องเหล่านี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี จะต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและมีวินัยในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ การประกาศความชัดเจนในการเปิดประเทศของนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ให้ทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการบริหารจัดการในการลดความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าและอยู่ร่วมกับการระบาดที่สามารถจัดการได้ โดยทาง กกร. ได้มีข้อเสนอไปยังภาครัฐ 4 ประเด็น ได้แก่

1. การสื่อสารขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยที่ชัดเจน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รวมถึงการเดินทางภายในประเทศไทยจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง และมีหน่วยงานเจ้าภาพที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ตรงกันทุกหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ภาครัฐต้องสร้างความเชื่อมั่น โดยการสื่อสารไปยังประเทศต่าง ๆ ถึงกระบวนการที่นักเดินทางจะวางแผนเข้าประเทศไทย

2. การดำเนินการและขั้นตอนในการเปิดพื้นที่และการเปิดสถานประกอบการ ควรให้มีการเปิดกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งควรมีมาตรฐานเดียวกันตามโซนความเสี่ยง พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่าจะมีการกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึงภายในสิ้นปีนี้ โดยภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนการกระจายฉีดวัคซีนเพิ่มเติมทั้งเข็ม 2 และเข็ม 3

3. การส่งเสริมการใช้ระบบและมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ มาติดตามและลดความเสี่ยงสำหรับนักเดินทาง ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์และความแตกต่างของการเดินทางเข้ามาในประเทศสร้างประสบการณ์ที่ดีของการเข้า-ออกประเทศไทย โดยการนำ Digital Transformation มาใช้นี้ จะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ จากระบบ manual ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสามารถรองรับปริมาณนักเดินทางได้มากขึ้น นอกจากนั้น ภาครัฐควรดูแลระบบฐานข้อมูลกลางของระบบ Digital health pass ที่นำมาใช้เก็บข้อมูล ตรวจสอบและเปิดกว้างให้เอกชนสามารถเชื่อมต่อ โดยภาคเอกชนยินดีเข้าไปสนับสนุนในส่วนนี้

4. การท่องเที่ยวจากต่างประเทศในปีนี้ อาจจะยังไม่สามารถช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ภาครัฐควรเร่งให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการกระจายรายได้ พร้อมไปกับการรักษาการจ้างงาน ซึ่งจะช่วยเร่งการฟื้นตัวในไตรมาส4ของปีนี้

นอกจากแนวทางต่าง ๆ ของ กกร.แล้ว หอการค้าไทยได้ย้ำเรื่องต้องนำบทเรียนที่เราได้จากการเปิด Phuket Sandbox มาให้แผนงานที่เตรียมการไว้ สามารถปฏิบัติได้จริง พร้อมย้ำเรื่องการจัดสรรวัคซีนให้แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแล้วประกอบอาชีพในประเทศไทยด้วย เพื่อรองรับการเปิดประเทศโดยเฉพาะภาคบริการ พร้อมกันนั้นยังมีแผนงานที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการ เพื่อรองรับการเติบโตและสร้างความเชื่อมั่นในช่วงถัดไป ไม่ว่าจะเป็น การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว การเข้าร่วมเจรจาในกรอบ CPTPP

เพื่อหาจุดในการเจรจาได้อย่างเหมาะสมการยกระดับการเดินทางมาประเทศไทยสู่การท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อเพิ่มการกระจายรายได้ไปยังพื้นที่อื่น ๆ พร้อมกับการโปรโมท Workation และการมาลงทุนขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยข้อเสนอต่าง ๆ นี้หอการค้าไทยพร้อมที่จะเข้าไป ร่วมผลักดันกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศไทยได้กลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในปีหน้า

สำหรับผลจากการผ่อนคลายมาตรการรอบวันที่ 16 ตุลาคมนี้ เบื้องต้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ประเมินผลกระทบ จะมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000-2,000 ล้านบาทต่อวันเพราะมีทั้งผ่อนคลายกิจการและขยายเวลาเปิดดำเนินการที่เพิ่มขึ้น โดยในเดือนสิงหาคมที่สถานการณ์ระบาดรุนแรง การล็อกดาวน์ทำให้มีความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณเดือนละ 3-4 แสนล้านบาทและเดือนกันยายนที่มีการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมนั้นทำให้เศรษฐกิจกระทบเหลือ 1-2 แสนล้านบาทต่อเดือน และรอบนี้เมื่อมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นความเสียหายก็ลดลงเหลือประมาณ 40,000-70,000 ล้านบาทต่อเดือน

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube