fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

กทพ.ยกเว้นค่าทางด่วน60ด่านพรุ่งนี้

Featured Image
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าทางด่วน 3 สายทาง พรุ่งนี้ 13 ต.ค. ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

เนื่องในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม 3 สายทาง ดังนี้ 1.ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน 2.ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน 3.ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน
ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กทพ. ได้จำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด ระหว่างเวลา 22.00 น.- 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กทพ. ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ทางพิเศษอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หากไม่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกบ้าน หรือหากจำเป็นต้องใช้ทางพิเศษเดินทางในวันปกติที่ไม่ได้ยกเว้นค่าผ่านทาง ควรสมัครใช้บัตร Easy Pass เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค รวมถึงใช้บริการเติมเงิน ในบัตร Easy Pass ผ่าน Application ของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากการรับหรือแพร่เชื้อ COVID-19 ได้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube