fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

คนทยอยหมอชิตเที่ยวหยุดยาว

Featured Image

บรรยากาศการเดินทางออกต่างจังหวัด ช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร หมอชิต พบว่าในช่วงเช้า มีประชาชนทยอยเดินทางมาซื้อตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวต่างจังหวัดต่อเนื่อง โดยผู้ที่มาใช้บริการต้องส่วมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ตามมาตรการของทางของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส. )และจะต้องผ่านเครื่องสะแกนวัดอุณภูมิก่อนเข้าภายในอาคารผู้โดยสาร เป็นการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พร้อมกันนี้ จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตาม บขส. ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทาง โดยจัดรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) รวมกว่า 5,000-6,000 เที่ยว รองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร, ถนนบรมราชชนนี, เอกมัย) ได้ประมาณวันละ 100,000 คน

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube