fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

40 ซีอีโอ ชงนายกฯ 4 ข้อเร่งด่วน

Featured Image
เอกชน เสนอ 4 เรื่องเร่งด่วนแก้ปัญหาโควิด-19 ทั้งการควบคุม,เยียวยา,กระตุ้นเศรษฐกิจ,ฟื้นฟูประเทศ ขณะที่ รัฐบาลไฟเขียวให้ช่วยหาวัคซีนได้

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือ ผ่านระบบ Video Conference ของคณะผู้บริหารหอการค้าไทย และ 40 CEOs พลัส กับ นายกรัฐมนตรี เรื่องการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ภาคเอกชนมีความเป็นห่วงและกังวล เรื่องการจัดหาและจัดสรรวัคซีนที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์เศรษฐกิจที่ถดถอยและซบเซาอย่างมาก

โดยได้เสนอ 4 แนวทาง ประกอบด้วย การควบคุมการแพร่ระบาด ต้องจัดสรรและกระจายวัคซีนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ทั้ง 25 ศูนย์ ของภาคเอกชนร่วมกับ กทม. มีความสามารถที่จะเสริมการฉีดและรองรับการกระจายวัคซีนได้ทุกกลุ่มอายุ โดยสามารถแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลได้ การจัดยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และมาตรการ Isolation จัดให้มี Rapid Tests อย่างทั่วถึง

การเยียวยาผู้ประกอบการและประชาชน ต้องขยายมาตรการที่เคยดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้ ในกรณีที่นายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของราชการตามกฎหมายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกินกว่า 90 วัน ให้ได้รับการช่วยเหลือ เร่งรัดออกมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันให้กับแรงงานทั้งไทยและแรงงานต่างด้าวในประเทศ เร่งตรวจเชิงรุกในโรงงาน เพื่อป้องกันภาคการผลิตไม่ให้หยุดชะงัก

การกระตุ้นเศรษฐกิจ จากผู้มีรายได้ และผู้มีกำลังซื้อสูง ให้นำมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” กลับมาอีกครั้ง กระตุ้นภาคเอกชนให้ลงทุนเพิ่ม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ และฟื้นฟูประเทศไทย ต้องเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชน ใช้ตัวอย่างจากประเทศสิงคโปร์ มุ่งเป้าความสำเร็จในเรื่องที่มี Impact สูง และคนไทยได้ประโยชน์ เช่น เกษตรสมัยใหม่ ท่องเที่ยวคุณภาพสูง และกำหนดเจ้าภาพที่ชัดเจน

โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณภาคเอกชนมอบนโยบายเพิ่มเติมเพื่อการทำงานร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้เอกชนช่วยเจรจาหาวัคซีนที่ดีมีคุณภาพเสริมจากที่ทางรัฐบาลได้เตรียมการไว้เพื่อให้ประชาชนได้วัคซีนเร็วที่สุด ประเด็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนที่ พร้อมเปิดให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทำให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยเข้มแข็งมากขึ้น

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube