fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“อาคม”ชม Smart Farmer-วิสาหกิจชุมชน

Featured Image
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมงาน Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชน จ.ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการลูกค้า Smart Farmer ของ ธ.ก.ส. “ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม” บ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ส่งออก เน้นนำนวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ ชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชมชนกลุ่มผู้ผลิตดอกเบญจมาศแปลงใหญ่ บ้านตาติด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งชาวบ้านรวมตัวกันกว่า 40 ครัวเรือน ปลูกดอกไม้สด อาทิ ดอกเบญจมาศ ดอกคัตเตอร์ มากาเร็ต ดาวเรือง เป็นต้น ส่งจำหน่ายมากที่สุดของจังหวัด อีกทั้งยังแปรรูปเป็นดอกไม้อบแห้งอีกด้วย ซึ่ง ธ.ก.ส. ร่วมสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนและองค์ความรู้ในการยกระดับการดำเนินงานของลูกค้า โดยมีนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube