fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“สุชาติ”ตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฟันข้อมูลเท็จ

Featured Image
รัฐมนตรีฯสุชาติ ขานรับ นายกฯตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงแรงงาน พร้อมดำเนินการทางกฎหมายคนบิดเบือนให้ข้อมูลเท็จ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในหลายช่องทาง ซึ่งสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยที่ผ่านมาพบว่า มีผู้มีเจตนาไม่หวังดีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ หรือที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงผ่านสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนผู้ติดตามข่าวสารเกิดความเข้าใจผิด เกิดความสับสน

จึงได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการช่วยกันตรวจสอบข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง สกัดกั้นข่าวปลอม เร่งชี้แจงให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว โดยให้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti – Fake News Center) ประจำกระทรวง เพื่อชี้แจงข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันแต่ละหน่วยงานราชการก็จะดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่จงใจเผยแพร่ข่าวบิดเบือนหรือข้อมูลเท็จสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมอย่างเด็ดขาด โดยไม่ต้องรอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการแต่ฝ่ายเดียว

นายสุชาติ กล่าวว่า การดำเนินงานต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวงแรงงานที่ผ่านมากระทรวงได้มีหน่วยงานเฝ้าฟังข่าวสารประจำศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข่าวจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เป็นประจำทุกวัน และจะรายงานข่าวสารด้านแรงงานทั้งหมดในกลุ่มไลน์ “ข่าวรอบวัน”

ซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียดข่าวว่ามีการนำเสนอข้อมูลที่ผิด/บิดเบือนหรือไม่ อย่างไร หากตรวจสอบพบข่าวปลอม หรือข่าวที่มีข้อมูลผิด/บิดเบือน หน่วยงานนั้นๆ จะดำเนินการชี้แจงโดยจะมีหนังสือแจ้งเป็นทางการไปยังบรรณาธิการข่าว เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง และขอความอนุเคราะห์ให้แก้ไขข้อมูลหรือนำเสนอข่าวใหม่อีกครั้ง รวมทั้งจัดทำ press release หรือ แถลงข่าว เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องกับสื่อมวลชนและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ต่อสาธารณชนให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube