fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

เอกชนคุมเข้มโควิดเชื่อมโยงรบ.ทำงานเชิงรุก

Featured Image
เอกชน พร้อม ออกมาตรการ คุมเข้มการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงงาน เชื่อมโยงการทำงานเชิงรุกของรัฐบาล

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการหารือถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการโรงงาน โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานนั้น ภาคเอกชนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในสถานประกอบการกิจการโรงงาน มีจำนวนโรงงานที่พบการแพร่ระบาด 149 แห่ง มีผู้ติดเชื้อ 7,777 คน ในพื้นที่ 21 จังหวัดทั่วประเทศ

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงงาน อาทิ การขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการโรงงานประเมินตนเองผ่าน Platform Thai Stop Covid Plus และ Thai Save Thai โดยมีโรงงานเข้าสู่ระบบ จำนวน 6,259 โรง นอกจากนี้ยังได้วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์กระจายวัคซีนในสถานประกอบกิจการโรงงาน ทั้งในและนอกโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จำนวน 27 แห่ง โดยเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแล้ว จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อีกทั้ง อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ 21 แห่ง เพื่อจะขอ ศบค.พิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน โดยเน้นความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ผ่านการฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม

ซึ่งหอการค้าฯ พร้อมสนับสนุนภาครัฐอย่างเต็มที่ ในมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวัง รวมถึงการควบคุมการระบาด และยินดีเป็นจุดเชื่อมโยง ประสานความร่วมมือไปยังเครือข่ายต่างๆ ทั้ง หอการค้าจังหวัด และ สมาคมการค้า ให้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนตามแนวทางที่ได้มีการหารือกันไว้

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube