fbpx
Home
|
อาชญากรรม

นายกฯ เตรียมถก ก.ตร.

Featured Image
จับตา! นายกฯมาตร.ถก ก.ตร.แก้ระเบียบ ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ เป็นแค่รอง ผอ.ศูนย์ฯจากเดิม 10 เพิ่มเป็น 19 ศูนย์ รองรับอาชญากรรมยุคใหม่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธาน ก.ตร.ครั้งที่ 10/2564ใน เวลา 13.00 น.โดยการประชุมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานในที่ประชุมด้วยตัวเองที่ ตร.สำหรับวาระที่สำคัญ คือวาระเรื่องที่1 การนำคำพิพากษา ของศาลปกครองสูงสุดในกรณีที่ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงษ์ อดีต ผบ.ตร.ยื่นฟ้องต่อศาลฯโดยกล่าวหา ประธาน ก.ตร. คณะกรรมการ ก.ตร., ผบ.ตร.ในอดีต ในยุคที่มี พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เป็น ผบ.ตร. ว่าแต่งตั้ง ผบ.ตร.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามหลักอาวุโสฯ ซึ่งล่าสุด ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา สรุปโดยรวมว่า เป็นการการแต่งตั้งที่ชอบด้วยกฏหมาย โดยไม่มีผลย้อนหลังแต่อย่างใด เป็นเพียงการนำเสนอให้คณะกรรมการ์ในที่ประชุมทราบ เพื่อเป็นแนวทาง กรณีศึกษาในข้อกฎหมายเท่านั้น

สำหรับ วาระที่น่าสนใจต่อมาคือการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายหน้าที่การบริหารราชการศูนย์ปราบปราบอาชญากรรมพิเศษและงานนโยบายสำคัญของ ตร.ที่ในอดีต มีการกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. (ยศ พล.ต.อ.เทียบเท่ารอง ผบ.ตร.) จำนวน 10 ตำแหน่ง /ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.(ยศพล.ต.ท.เทียบเท่า ผบช.) จำนวน 20 ตำแหน่ง/ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. (ยศ พล.ต.ต.เทียบเท่า ผบก.) รวมเป็นจำนวน 30 ตำแหน่ง

โดยระเบียบ ของ ก.ตร.กำหนดให้ ที่ปรึกษาพิเศษ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ทั้ง 10 ศูนย์แต่ด้วยยุคปัจจุบันรูปแบบของอาชญากรรมในรูปแบบต่างได้มีการเปลี่ยนไป ทาง ตร.จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์ฯตามอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสมกับยุคปัจุปันเป็น 19 ศูนย์ฯ และจากเดิมที่ปรึกษาพิเศษ มีตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการศูนย์ ต่างๆ โดยหลักมีอายุราชการเพียงแค่ 6 เดือน ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้เปลี่ยนผู้อำนวยการศูนย์ มาเป็น รอง ผบ.ตร.และ จตช.มาเป็น ผอ.ศูนย์แทน และให้ ที่ปรึกษาพิเศษ มาเป็น รอง ผอ.ศูนย์ รวมถึงระดับ ผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามลำดับ จึงขอมติต่อที่ประชุม ก.ตร.ในครั้งนี้

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube