fbpx
Home
|
การเงิน

สินเชื่อทะเบีนรถยนต์คืออะไร มีวิธีการเลือกอย่างไร

Featured Image

          เพราะปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใคร แต่ลองได้มีเงินออกไปเพื่อเพิ่มสภาพคล่องแล้ว จะเรียกคืนกลับมาก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยเหตุนี้เราจึงจะขอทุกคนพาไปรู้จักกับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ซึ่งเป็นสินเชื่อรถยนต์แลกเงิน แบบไม่ต้องศูนย์เสียรถยนต์ คุณยังมีรถไว้ให้ใช้งาน เมื่อคืนเงินครบก็มารับเล่มทะเบียนรถคืนได้เลย พูดมาขนาดนี้แล้ว คิดว่าคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่สนใจแล้วเริ่มอยากรู้ว่าสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์คืออะไร มีวิธีการเลือกอย่างไร เราจะมาบอกให้ได้รู้กันในบทความนี้ ตามไปดูกันเลย

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์คืออะไร

          สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ คือสินเชื่อที่ให้ผู้กู้นำเล่มทะเบียนรถยนต์ไปเป็นหลักประกันในการกู้เงิน ซึ่งผู้กู้จะได้รับเงินก้อนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ชำระหนี้สิน ลงทุนทำธุรกิจ เป็นต้น สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์มีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง แต่ผู้กู้ยังคงสามารถครอบครองรถยนต์และใช้ได้ตามปกติ ในระหว่างการผ่อนชำระสินเชื่อ จึงสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ เพื่อหาเงินมาชำระหนี้ได้อย่างคล่องตัว

5 วิธีในการเลือกบริษัทสินเชื่อทะเบียนรถยนต์

1.เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย

          สิ่งแรกที่ต้องนำมาพิจารณาในการเลือกบริษัทสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ คืออัตราดอกเบี้ย โดยต้องเลือกบริษัทที่เสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงจะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมของคุณในระยะยาว

2.เปรียบเทียบระยะเวลาผ่อนชำระ

          สิ่งสำคัญประการต่อมาที่ต้องนำมาพิจารณาในการเลือกบริษัทสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ คือระยะเวลาผ่อนชำระ คือจำนวนปีที่คุณจะชำระคืนเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนานขึ้นจะทำให้ค่างวดของคุณต่ำกว่า แต่คุณจะจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นในระยะยาว

3.เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

          นอกจากนี้ สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเป็นการพิจารณาเพื่อเลือกบริษัทสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ คือบริษัทสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์บางแห่งอาจมีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี และค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจเลือกบริษัท

4.พิจารณาเงื่อนไขอื่น ๆ

          ไม่เพียงแต่ที่กล่าวมาเท่านั้น คุณยังต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขอื่น ๆ อีก ได้แก่ วงเงินสินเชื่อที่ต้องการ ประเภทรถยนต์ที่ยอมรับ ระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อ และขั้นตอนการขอสินเชื่อ

5.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสินเชื่อทะเบียนรถยนต์

          สิ่งสำคัญประการสุดท้ายที่ต้องทำ ก่อนตัดสินใจเลือกบริษัทสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ คือการต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทให้ดี เช่น ประวัติบริษัท คะแนนความน่าเชื่อถือ และบทวิจารณ์จากลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และไม่หลอกลวงนั่นเอง เพื่อให้คุณสามารถนำรถยนต์ไปแลกเงินได้อย่างอุ่นใจ มีเงินมาใช้เพิ่มสภาพคล่อง ให้ชีวิตสามารถเดินหน้าต่อไปได้

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube