Home
|

Tech

Tech ลอนจี ทำลายสถิติโลก พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน-เพอรอฟสไกต์ ค่าประสิทธิภาพ 33.9%
ลอนจี ทำลายสถิติโลก พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน-เพอรอฟสไกต์ ค่าประสิทธิภาพ 33.9%
Tech มอลโดวา ขยายกรอบสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี 20 ปี พร้อมคงภาษีเดี่ยว 7% หวังดึงดูดนักลงทุน
มอลโดวา ขยายกรอบสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี 20 ปี พร้อมคงภาษีเดี่ยว 7% หวังดึงดูดนักลงทุน
Tech “แอคคิวรา สแกน” ผู้นำการปฏิวัติโซลูชัน ด้วยเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือแบบไร้สัมผัส-ตรวจสอบเอกสาร
“แอคคิวรา สแกน” ผู้นำการปฏิวัติโซลูชัน ด้วยเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือแบบไร้สัมผัส-ตรวจสอบเอกสาร
Tech พลิกโฉมวงการพลังงาน! ฮิตาชิเอนเนอร์ยี่คิดค้น HyFlex™ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากไฮโดรเจน
พลิกโฉมวงการพลังงาน! ฮิตาชิเอนเนอร์ยี่คิดค้น HyFlex™ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากไฮโดรเจน