สสจ.ระนองคัดกรองวัณโรคไทยเมียนมา-พบเกินเป้า

สสจ.ระนอง คัดกรองวัณโรคไทยเมียนมา พบปีที่ผ่านมาเสียชีวิต 30 รายเกินกว่าเป้า

ที่โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สาธารณสุขจังหวัดระนองร่วมกับบุคลากรทางแพทย์จังหวัดระนอง นำรถเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ที่ป่วยเป็นวัณโรคทั้งในส่วนที่เป็นคนไทยและชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระนอง และชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวหรือทำงานในจังหวัดระนอง โดยมี นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองร่วมในการตรวจคัดกรอง

ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระนอง ระบุว่า จังหวัดระนองจากข้อมูลมีการพบผู้ป่วยวัณโรคอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนที่เป็นคนไทยและชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ทั่วทั้งหวัดระนอง โดยมีค่าเฉลี่ยที่พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ตกปีละประมาณ 427 คน และจากข้อมูลเมื่อปี 2560 ในจังหวัดระนองพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคทั้งชาวไทยและชาวเมียนมารวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.35 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย ที่ไม่ควรตายเกินร้อยละ 5 ซึ่งจากการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทำงานทุกฝ่ายในเรื่องวัณโรค พบว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เบาหวานและผู้ติดเชื้อ HIV เป็นต้น

จังหวัดระนองโดยความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยวัณโรค เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ที่อาจจะยังไม่ทราบว่าตนเองป่วย โดยนำรถตรวจเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนทั้งในส่วนที่เป็นชาวไทยและชาวเมียนมา รวมไปถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือทำงานในจังหวัดระนอง โดยรถจะออกตระเวนไปทั่วทุกพื้นที่ การตรวจแต่ละคนใช้เวลาเพียง 30 วินาทีก็ทราบผล ในแต่ละวันสามารถรองรับการตรวจได้มากว่า 2,000 คน

ข่าวน่าสนใจ

Close