fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 19.00 น.

Featured Image
กอ.รมน. ใช้กลไก กอ.รมน.ภาค และ จังหวัด ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. แถลงว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้ป่วยที่ยังตกค้างรอเข้ารับการรักษา และยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องออกข้อกำหนดเพิ่มเติม เพื่อป้องกัน และหยุดยั้งการแพร่ระบาดที่จะขยายไปในวงกว้าง

พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมะปิยะ รองเลขาธิการ กอ.รมน. ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ผอ.ศรมน.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงมอบหมายให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัดช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อสั่งการของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ปัญหาผู้ติดเชื้อที่รอเข้าการรักษารวมทั้งการจัดยานพาหนะเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลหรือพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ (โรงพยาบาลสนาม) อีกทั้งได้เน้นย้ำให้ประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ และข้อกำหนดที่รัฐบาลได้ออกเพิ่มเติม รวมถึงมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

สำหรับการจัดเตรียมสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนามสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคลี่คลายปัญหาบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยซึ่งเป็นภาระเร่งด่วนในปัจจุบันที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และมีจำนวนมากในหลายพื้นที่ ขอให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัดพร้อมสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ตามการร้องขอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ที่เข้ารับการรักษาอย่างเร็วที่สุด

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube