fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 09.00 น.

Featured Image
สวนดุสิตโพล ปชช. 36.36%ไม่มั่นใจรัฐบาลบริหารจัดการวัคซีน จี้นำเข้าวัคซีนหลายยี่ห้อ แก้ปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอ

 

 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน ทั้งสิ้น 1,450 คน เรื่อง “ความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19”

เมื่อถามถึงความคิดเห็นประชาชน ถึงกำหนดให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ พบว่า ร้อยละ 66.87 ระบุ ควรดำเนินการโดยเร่งด่วนร้อยละ 62.44 ระบุ เป็นเรื่องสำคัญ กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ร้อยละ 61.19 ระบุ อยากให้เร่งกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง

เมื่อถามถึงความมั่นใจของประชาชน ต่อ การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนของรัฐบาล พบว่าร้อยละ 36.36 ระบุ ไม่ค่อยมั่นใจ รองลงมาร้อยละ 30.26 ระบุ ค่อนข้างมั่นใจ ร้อยละ 22.69 ระบุ ไม่มั่นใจเลย

ส่วนการฉีดวัคซีนให้ได้ 50 ล้านคน ครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 จะสำเร็จหรือไม่ พบว่าร้อยละ 57.61 ระบุไม่น่าจะสำเร็จ ขณะที่ร้อยละ 42.39 ระบุ น่าจะสำเร็จ

พร้อมกันนี้ ปัญหาการฉีดวัคซีนของไทยในปัจจุบัน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.87 ระบุ จำนวนวัคซีนไม่เพียงพอ ไม่หลากหลายยี่ห้อ รองลงมาร้อยละ 67.29 ระบุ กังวลเรื่องผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนร้อยละ 65.56 ระบุ การกระจายวัคซีนล่าช้า

เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าทำอย่างไร การฉีดวัคซีนจึงจะรวดเร็วมากขึ้น และทั่วถึงทั้งประเทศ ร้อยละ 78.74 ระบุ นำเข้าวัคซีนให้หลากหลายยี่ห้อ เพิ่มจำนวนให้มากขึ้น รองลงมาร้อยละ 63.92 ระบุ วางแผนการกระจายวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 60.18 ระบุ ภาครัฐสื่อสารชัดเจน ไม่เปลี่ยนไปมา

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับกรณีวัคซีนทางเลือกโดยประชาชนต้องจ่ายเงินเอง ร้อยละ 34.00 ระบุ ไม่เห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 23.64 ระบุ เห็นด้วย ร้อยละ 21.90 ระบุ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube