Home
|
ข่าว

ภูมิใจไทยขยับ จุดยืนน้องกัญ-มีมารยาท-ไม่ทะเลาะใคร

 

 

 

 

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ พิจารณาวาระที่คงค้างกว่า 40 ฉบับ ขณะพรรคภูมิใจไทยแถลงจุดยืนเรื่องกัญชา หลังมีมติจะนำกลับมาเป็นยาเสพติด โดยยืนยัน ต้องการให้เป็นกัญชาทางการแพทย์

 

 

 

 

เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมระบุว่ามีมารยาทพอ ไม่ทะเลาะกับใคร ยังทำงานกับพรรคร่วมรัฐบาลได้ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พรบ.งบ ปี 68 กำลังพิจารณางบของกระทรวงกลาโหมโดยมีผู้นำเหล่าทัพ มาชี้แจงกันครบถ้วน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ หลังเปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อบังคับการประชุมแล้ว จากนั้น มีวาระพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2559

 

เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2559 พ.ศ. ….

 

รวมทั้งมีวาระค้างการพิจารณาอีก 40 เรื่อง อาทิ ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

ขณะเดียวกัน น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย สส.พรรคภูมิใจไทย แถลงข่าวท่าทีพรรคภูมิใจไทยที่จะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด หลังจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีมติให้กัญชาคืนสู่บัญชียาเสพติดประเภท 5

 

โดยยืนยันต้องการให้กัญชาเป็นพืชทางการแพทย์ ด้านสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ พรรคภูมิใจไทย มีมารยาทเพียงพอ ไม่ทะเลาะกับใคร และยังทำงานร่วมกันได้ แม้รัฐบาลมีแนวคิดนำกลับเป็นยาเสพติด โดยหลังจากนี้ จะเร่งผลักดันกฎหมายควบคุมกัญชาให้สำเร็จ

 

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ของกระทรวงกลาโหม จำนวน 200,293 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 5,179 ล้านบาท

 

โดยมี พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ. พล.ร.อ.อะดุง พันธ์เอี่ยม ผบ.ทร. และ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผบ.ทอ. เข้าร่วมพร้อมเพรียง

 

สำหรับไฮท์ไลท์ในวันนี้ให้จับตาไปที่กองทัพเรือเรื่องปัญหา การจัดซื้อเรือดำน้ำ ภายหลัง จะมีการแก้ไขสัญญาในเรื่องการเปลี่ยนเครื่องยนต์รวมไปถึงการขอขยายระยะเวลาการส่งมอบออกไป

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube