fbpx
Home
|
คลิปข่าวทั่วไป

ครม.อัดงบ574ล.แก้หมูแพง นายกฯเหน็บรมต.เหนื่อยหาเสียง

ครม. ทุ่มงบ 574 ล้าน แก้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เผยทำลายแล้วกว่า 1.5 ตัว ยอดเกษตรกรยังไม่ได้รับเยียวยากว่า 4 พันราย

 

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณประจำปี 2565 ซึ่งเป็นงบกลางจำนวน 574 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โรคระบาดร้ายแรงในสุกร เป็นค่าใช้จ่ายสุกรที่ถูกทำลาย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมถึง 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีเกษตรกรที่กรมปศุสัตว์ได้ทำลายสุกร ไปแล้ว แล้วยังไม่ได้รับเงินชดเชย เกษตรกรจำนวน 4,941 ราย และสุกรจำนวน 159,453 ตัว จำนวนเงิน 574.1 1 ล้านบาท ในพื้นที่ 56 จังหวัดทั่วประเทศ ใช้แนวทางในการรับการจัดสรรชดใช้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามพรบ.โรคระบาด พ.ศ. 2558 ซึ่งได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินตามกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายราคาสัตว์ที่ถูกทำลายเนื่องจากเป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดพ.ศ. 2560

 

โดยที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการระบบเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง กำกับดูแลให้เกษตรกรตลอดจนการป้องกันการควบคุมโรค ให้มีรั้วรอบฟาร์ม และตั้งจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม โรคระบาดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF มีมาแล้วกว่า 100 ปี แต่ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน ระยะที่รักษาโรคได้ซึ่งในประเทศไทยทางกรมปศุสัตว์ร่วมกับจุฬาฯ ร่วมกันทำวิจัยพัฒนาวัคซีน โดยขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60-70 โดยคาดว่าสามารถผลิตวัคซีนใช้ได้ในปีนี้ และถือได้ว่าเป็นประเทศแรกของโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube