fbpx
Home
|
คลิปข่าวทั่วไป

จับตาน้ำเหนือนายกฯลุยชัยนาทรับมือ

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณด้านหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ยังคงอยู่ในระดับปกติแม้จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น จากก่อนหน้านี้ โดยทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ยังคงแสดงสัญลักษณ์ธงสีเขียวซึ่งถือว่าเป็นระดับปลอดภัยและระดับน้ำอยู่ในระดับปกติ ขณะที่การระบายน้ำหน้าเขื่อนอยู่ที่ 1,423 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 16.50 เมตร และระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 12.43 เมตร

ขณะที่ในวันนี้ช่วงบ่าย พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะจะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือที่จะหลากลงมา ในการวางแผนป้องกันพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกต่อเนื่องและมีพายุขึ้นฝั่งเวียดนาม ส่งผลให้มีมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก ทำให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไหลลงเหนือเขื่อน

อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่วันนี้ของนายกรัฐมนตรีเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ในพื้นที่ ซึ่งในการประชุม คณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้รัฐมนตรีทุกท่านลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และขอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามในภาพรวมอีกครั้ง พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานพร้อมรับสถานการณ์ เตรียมแผนอพยพทั้งคนและสัตว์เลี้ยงไปในพื้นที่ปลอดภัย มีการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้เตรียมแผนการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนภายหลังสถานการณ์คลี่คลายด้วย

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube