fbpx
Home
|
คลิปข่าวทั่วไป

งบฯ65 สู้โควิด VS ฟื้นศก.ได้มั้ย

Featured Image

สถานการณ์โควิด-19 กำลังตึงเครียดถึงที่สุด ผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล ต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับ ตัวเลขติดเชื้อรายวันสูงสุดทะลุไปถึง 9,635 คน ขณะเสียชีวิตรายวันสูงสุดอยู่ที่ 35 ราย
นับได้ว่ามีความรุนแรงถึงขีดสุดของประเทศแล้ว ส่วนจะรุนแรงกว่านี้อีกหรือไม่ ยังตอบไม่ได้ ขึ้นอยู่กับมาตรการของรัฐบาล และการฉีดวัคซีนให้รวดเร็วที่สุด มากที่สุด เท่าที่จะทำได้เท่านั้น ที่พอจะให้คำตอบได้บ้างว่าจะดีขึ้น หรือจะแย่ลง ประเทศจะเดินหน้า เศรษฐกิจจะฟื้นหรือไม่ ซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญคือ งบประมาณ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สภา ที่กำลังจะเปิดสมัยประชุมอย่างเป็นทางการ ต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ซึ่งอาจถือเป็นกุญแจสำคัญของคำตอบว่า สถานการณ์โควิด-19 และ เศรษฐกิจของประเทศ จะดีขึ้นหรือไม่ เพราะเม็ดเงิน จากงบประมาณนี้ คือตัวที่จะไปช่วยในการแก้ปัญหาโดยกรอบวงเงินที่รัฐบาล ส่งมาให้สภาเตรียมพิจารณานั้น 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.66 % ซึ่งเหตุผลที่ลดลงเพราะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่ซบเซา เก็บภาษีได้น้อย กู้เงินจนชนทะลุเพดานนั่นเองโดยองค์ประกอบหลักๆของงบประมาณ ปี 65 ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ 2.36 ล้านล้านบาท ,รายจ่ายลงทุน 6.24 แสนล้านบาท,รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1 แสนล้านบาท,รายจ่าย เพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 2.49 หมื่นล้านบาท และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596.7 ล้านบาท

5 กระทรวงได้รับจัดสรรสูงสุด
1.กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 332,398.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 24,000 ล้านบาท
2.กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 316,527 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนกว่า 17,000 ล้านบาท
3.กระทรวงการคลัง วงเงิน 273,941.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,500 ล้านบาท
4.กระทรวงกลาโหม วงเงิน 203,282 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนกว่า 11,000 ล้านบาท
5.กระทรวงคมนาคม วงเงิน 175,858.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนกว่า 14,000 ล้านบาท

จากตัวเลขจัดสรรงบประมาณสูงสุด 5 อันดับแรก และวงเงินที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับ อาจเห็นคำตอบแล้วว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังรุนแรงในขณะนี้มากน้อยแค่ไหน รัฐบาลยังคงหลงทางอยู่เหมือนเดิม ไปให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงอยู่เช่นเดิม และจากการตรวจสอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ในเชิงเฉพาะด้าน พบว่า ด้านสาธารณสุขลดลง 10.8%,ด้านสังคมสงเคราะห์ลดลง 19.8% ด้านสิ่งแวดล้อมลดลงมากที่สุดถึง 47.1% แต่กลับกันงบด้านการป้องกันประเทศ ลดลงไปเพียง 4.9% และงบการรักษาความสงบภายในลดลง 7.2 % เท่านั้น นอกจากนี้ ยังพบว่างบประมาณรายจ่ายปี 65 จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ ในส่วนของงบกลาง ที่ตั้งไว้ 517,047.3 ล้านบาท ไม่ได้มีการจัดงบฯสำหรับค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ปัญหา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เลยแม้แต่บาทเดียว ต่างจากปีก่อนที่ได้รับไป 4 หมื่นกว่าล้านบาท ดังนั้นจึงน่าสนใจว่าเมื่อร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เข้าสภาในช่วงต้นเดือนหน้า บรรดา ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ ตัวแทนของประชาชน จะมองเห็นตรงกับรัฐบาล หรือจะเห็นต่างออกไปมากน้อยแค่ไหน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆ แบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube