fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 09.00 น.

Featured Image
นายกฯ ขอปชช.จัดกิกรรมสงกรานต์ยึดมาตรการ D-M-H-T-T-A หลีกเลี่ยงการสัมผัสจัดในพื้นที่โล่งแจ้งระบายอากาศได้ดี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวผ่านรายการ”PM PODCAST นายกรัฐมนตรีเล่าเรื่อง” เน้นย้ำแนวทางการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์เนื่องจากมีความเป็นห่วง หากไม่มีความจำเป็นขอให้อยู่บ้าน และใช้เทคโนโลยีสื่อสารให้เป็นประโยชน์อย่างไรก็ตาม แม้จะเข้าใจดี ของความรัก ความผูกพัน ของครอบครัวไทย แต่เมื่อเราต้องเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆขอให้สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนใครที่ไปในพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะผู้สูงอายุ

ส่วนกิจกรรมการสรงน้ำพระ กิจกรรมทางศาสนา การรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ใหญ่ก็ขอให้ยึดมาตรการ D-M-H-T-T-Aและหลีกเลี่ยงการสัมผัสจัดในพื้นที่โล่งแจ้งระบายอากาศดี และขอร้องดการรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ ปะแป้ง และปาร์ตี้โฟมสถานที่อโคจรต่างๆ ก็ขอให้งดเว้น ซึ่งเชื่อว่า หากร่วมมือกันทุกคนจะสามารถแก้ปัญหานี้ไ
ด้ โดยรัฐบาลจะทำงานอย่างเต็มที่ ทุกมาตรการที่ออกไป ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้วย ซึ่งมีทั้งวิกฤตและโอกาส

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube