fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 14.00 น.

Featured Image
หอการค้า ขอบคุณนายกรัฐมนตรีรับฟังเอกชน พร้อมทำงานร่วมรัฐบาลฟื้นเศรษฐกิจให้เข้มแข็งปีหน้า สรุปเป็นสมุดปกขาวใช้ทำงานร่วมกัน

 

 

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย มีความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยยึดมั่นการทำงานในลักษณะ Connect the Dots พร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่รับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและกล้าตัดสินใจในการจัดหาวัคซีน โดยการเปิดประเทศในช่วงที่ผ่านมาหอการค้าไทยได้ทำงานกับรัฐบาลเดินหน้าฝ่าวิกฤตพลิกโฉมประเทศไทยไปด้วยกัน

ซึ่งในปี 2565 หอการค้าไทยจะสนับสนุน เพื่อทำให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตและเข้มแข็งได้อีกครั้ง โดยจะดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภาค การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ด้วย Happy Model ในพื้นที่ต่างๆ พัฒนาสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างความแตกต่างต่อยอด Application ทักทาย ให้เป็น Super App ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้กับนักเดินทางชาวต่างชาติ และการพัฒนายกระดับเกษตรมูลค่าสูงตามแนวทาง BCG

อย่างไรก็ตาม หอการค้าไทย จะร่วมกับภาครัฐ สนับสนุนผู้ประกอบการ ในการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานใหม่ และเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้

ซึ่งการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 หอการค้าไทยได้สรุปแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และจัดทำเป็นสมุดปกขาว ส่งต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อไป

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube