fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 12.00 น.

Featured Image
โฆษกรัฐบาลแจงความคืบหน้า หลัง”นายกฯ ” สั่งการแก้ปัญหาระบบ Thailand Pass ออก QR Code ล่าช้า ระบบลดการรอผลการตรวจสอบใบวัคซีน เหลือเพียง 3 วันจากเดิมกำหนดไว้ 7 วัน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบปัญหาผู้ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass บางรายไม่ได้รับ QR Code หรีอได้รับล่าช้า โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงระบบ Thailand Pass ให้สามารถบริการผู้เดินทางได้สะดวกขึ้น เพื่อรองรับคนไทยที่ต้องการกลับบ้านและ ชาวต่างประเทศที่เดินทางมาไทยเพื่อท่องเที่ยวหรือทำงาน ล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Thailand Pass ให้สามารถบริการผู้เดินทางได้สะดวกขึ้น ได้แก่ พัฒนาให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถยื่นเอกสารในรูปแบบ pdf file ทำ drop down list ให้เลือกโรงแรมที่ผูกกับโรงพยาบาล เพิ่ม function ให้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ รวมทั้งกำลังเร่งประสานงานเพิ่มรายชื่อประเทศที่สามารถอ่าน digital vaccine certificate แบบอัตโนมัติให้ได้มากขึ้นจากที่มีอยู่ปัจจุบัน 30 ประเทศ เพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสาร จากเดิมระบบกำหนดให้รอผลการตรวจสอบใบวัคซีนภายใน 7 วัน ปัจจุบันให้ลดลงเหลือ 3 วันแล้ว

สำหรับผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทาง สามารถติดต่อสถานทูตไทยได้ทุกแห่ง หรือแจ้งปัญหามา ที่ call center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศหมายเลข 02 575 8442 นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามใน Facebook และ Twitter และจัดทำ FAQ คำถามถามบ่อยเผยแพร่ทุกช่องทางด้วย

นายธนกร กล่าวว่า ที่ผ่านมา พบว่าผู้ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass บางรายไม่ได้รับ QR Code มาจากหลายสาเหตุ อาทิ การอัพโหลดเอกสารการฉีดวัคซีนจากกระดาษที่ไม่ชัดเจน ทำให้ต้องตรวจเอกสารด้วยบุคคล แทนระบบการอนุมัติอัตโนมัติได้ หรือกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่าง ๆ ไม่ตรงตามรายการที่กำหนด เอกสารโรงแรมที่พักไม่ได้เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลที่รับตรวจ RT-PCR นอกจากนี้ ยังมีการลงข้อมูลซ้ำหลายครั้ง หรือมีการกรอกอีเมล์ผิด ทำให้การส่ง Thailand Pass QR Code ไม่สามารถไปถึงผู้ลงทะเบียน

ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการเปิดลงทะเบียน Thailand Pass ตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนสะสม รวม 90,165 คน ปัจจุบัน (6 พ.ย. ) มีผู้ได้รับอนุมัติแล้วจำนวน 33,788 คน ซึ่งผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ COE มาก่อนวันที่ 1 พ.ย. ยังสามารถใช้ COE เดินทางเข้าไทยได้ ระบบ Thailand Pass QR Code เป็นนำเทคโนโลดิจิทัลตามมาตรฐานสากล มาใช้สำหรับบุคคลที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศ ลดการติดต่อระหว่างบุคคล ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อยกระดับการบริการเพราะนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการดูแลคนไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทย ไม่ว่าจะเพี่อทำงาน ท่องเที่ยว หรือกลับบ้าน ต้องได้รับความสะดวกและปลอดภัยด้วย

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube