fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 12.00 น.

Featured Image
“สุชาติ” รมว.แรงงาน คาด ภูเก็ตจ้างงานเพิ่ม 1.5 หมื่นคน หลังผ่อนคลายมาตรการเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่ 16 ต.ค.

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง สถานการณ์การจ้างงานในจังหวัดภูเก็ต โดยตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 หลังจากจังหวัดภูเก็ต ได้ออกมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก จะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงเดือนตุลาคม 64 – พฤษภาคม 65 จะเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว (High Season) ของจังหวัดภูเก็ต โดยกรมการการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำรวจความต้องการจ้างงานจากนายจ้าง สถานประกอบการ พบต้องการจ้างงานประมาณ 15,000 อัตรา และคาดว่าจะมีผู้สมัครงานประมาณ 10,000 คน

และจากการผลักดัน โครงการ PHUKET SANDBOX ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา ทำให้ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา นายจ้าง สถานประกอบการต้องการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พร้อมกับที่ทางจังหวัดเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับคนภูเก็ต คนที่ทำงานในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งแรงงานต่างด้าว ตามแนวทางของ PHUKET SANDBOX ทำให้ปัจจุบันภูเก็ตมีความพร้อมเต็มที่ ที่จะผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 64 ที่ดำเนินการโครงการ PHUKET SANDBOX มีนายจ้างสถานประกอบการ ต้องการจ้างงาน 2,727 อัตรา ผู้สมัครงาน 3,337 คน และบรรจุงานทั้งหมด 2,538 คน ประเภทกิจการที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ กิจการร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของที่ระลึก ในตำแหน่ง พนักงานขายหน้าร้าน กิจการก่อสร้าง และจำหน่ายวัสดุ ในตำแหน่ง แรงงานทั่วไป ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อมโลหะ กิจการโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด ในตำแหน่ง พนักงานบริการลูกค้า พนักงานเสิร์ฟ พนักงานล้างจาน แม่บ้าน แคชเชียร์ บาร์เทนเดอร์ และกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร ร้านอาหาร ในตำแหน่ง พ่อครัว บาร์เทนเดอร์

โดยจังหวัดภูเก็ตเดิมเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากภาคธุรกิจท่องเที่ยว บริการและโรงแรมเป็นรายได้หลัก ทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างชัดเจน

หากเทียบสถานการณ์การจ้างงานก่อนที่จะมี PHUKET SANDBOXตั้งแต่เดือนตุลาคม 63 – เดือนมิถุนายน 64 มีนายจ้างสถานประกอบการ ต้องการจ้างงาน 6,141 อัตรา ผู้สมัครงาน 6,858 คน และบรรจุงาน 5,520 คน ซึ่งต้องยอมรับว่าโครงการฯ มีส่วนช่วยให้เกิดการจ้างงานภายในจังหวัดเพิ่มขึ้นช่วยคนหางานให้มีรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัวต่อไป

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube