fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 18.00 น.

รองโฆษก ปชป. เผย ส่ง 7 ขุนพล อภิปรายหนุนร่าง รธน.แก้ไขเพิ่มเติม 6 ฉบับของพรรค ย้ำลงมติเห็นชอบทุกฉบับ

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ว่า พรรคมีมติส่งผู้อภิปรายจำนวน 7 คน คือ 1.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค 2.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง 3.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4.นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช 5.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี , 6.นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานีและ 7.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช เพื่ออภิปรายสนับสนุนและแสดงให้ประชาชนได้เห็นถึงความจำเป็น ในการยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง 6 ร่าง

โดยจะเน้นประเด็นเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ / จำนวนของ ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน /การคำนวณคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่กำหนดให้พรรคการเมืองที่มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนเสียงรวมทั้งประเทศ จะไม่ได้รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพื่อการป้องกันไม่ให้มีพรรคการเมืองปัดเศษ และเน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน และม. 272 ที่ให้ตัดอำนาจของ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี/การเพิ่มสิทธิประชาชน ในการประกันตัวผู้ต้องหา /ม. 256 ที่กำหนดการแก้รัฐธรรมนูญโดยใช้เสียง 3 ใน 5 ของสมาชิกรัฐสภาเท่าที่มีอยู่ รวมถึงการกำหนดให้ประธานรัฐสภา มีหน้าที่ต้องส่งเรื่องที่มีข้อสงสัยไปให้ศาลฎีกาแทนการใช้ดุลพินิจของประธานรัฐสภา รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ยังกล่าวย้ำถึงแนวทางการลงมติของพรรค ว่า ยังคงเป็นไปตามที่โฆษกพรรค ได้เคยแถลงไป คือ จะให้ความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทุกร่าง แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อสรุป จากการฟังการอภิปรายและการชี้แจงแนวทางของประธานวิปพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

 

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube