เด็กหอวังส่วนใหญ่ใส่ชุดนร.ปกติ-พบ1คนแต่งไปรเวท

นักเรียนหอวังส่วนใหญ่แต่งเครื่องแบบปกติมาโรงเรียน พบ 1 คน ใส่ไปรเวท ด้าน ผอ. ยันไม่ปิดกั้น

บรรยากาศด้านหน้าโรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในช่วงเช้าเปิดเทอมวันนี้ หลังจากที่กลุ่มนักเรียนเลวมีการนัดรวมตัวแต่งชุดไปรเวท มาโรงเรียนเพื่อแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพ และสร้างประวัติศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน โดยมีชื่อโรงเรียนหอวัง เป็นหนึ่งใน 23 โรงเรียน ทั่วประเทศที่เข้าร่วมด้วยนั้น บรรยากาศโดยทั่วไปในวันนี้ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังคงแต่งกายตามปกติด้วยเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องแบบชุดพละ โดยมีบางส่วนที่ใส่เสื้อคลุม ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายปกติ ขณะเดียวกันพบนักเรียนชาย 1 คน สวมเสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว เข้าไปในโรงเรียน

https://www.facebook.com/innnews.co.th/videos/111225630734792

ด้าน นายประวัติ สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ให้สัมภาษณ์ยืนยันกับสื่อมวลชนช่วงสั้นๆ ถึงการแสดงออกของนักเรียนในวันนี้ว่า ยืนยันจะไม่ปิดกั้นการแสดงออกของนักเรียน จะไม่มีการไล่ออกและยังคงให้เรียนได้ตามปกติ แต่หากมีนักเรียนที่มีการแต่งชุดไปรเวทมาโรงเรียน ก็จะต้องมีการทำความเข้าใจกันถึงระเบียบของทางโรงเรียนอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนหอวัง ได้มีการออกประกาศโรงเรียนหอวัง ลงนามโดย นายประวัติ สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดูแลนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวปฏิบัติชัดเจนและให้การปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความเหมาะสม โดยส่วนหนึ่งระบุถึงการแต่งกายว่า ต้องดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนหอวัง กรณีที่พบนักเรียนแต่กายไม่เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อตกลงของโรงเรียน ครูเวรประจำวัน ครูที่ปรึกษา หรือ ครูผู้สอน ต้องปฏิบัติดังนี้ คือให้ครูที่พบนำนักเรียนไปที่หอประชุมโรงเรียน เพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักเรียน แจ้งผู้ปกครองและเชิญผู้ปกครองมารับทราบ เพื่อร่วมหสแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนได้ให้นักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อยืนยัน รับรองข้อมูล ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะประสานจัดหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลนักเรียนในด้านการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาจนจบหลักสูตร

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close