fbpx
Home
|
ร่วมด้วยช่วยกัน

การช่วยเหลือรถเสียประจำวันที่ 20 มิ.ย.65 โดยอาสาร่วมด้วยช่วยกัน

สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์แล้ว รถเสียหรือการมีปัญหาต่างๆ ของรถอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ บางครั้งก็เกิดจากการไม่เตรียมพร้อมหรือตรวจสอบสภาพรถให้ดี แต่บางครั้งก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ซึ่งปัญหารถเสีย สตาร์ทไม่ติด ยางแตกรั่วนั้นนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีการแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาที่ร่วมด้วยช่วยกันตลอดทุกวัน ครั้งนี้ก็เป็นการเข้าช่วยเหลือรถยนต์น้ำมันหมดบนถนนรัชดาภิเษก ซึ่งอาสาร่วมด้วยช่วยกัน CB ห้วยขวาง 022 ได้เข้าไปช่วยเหลือด้วยการไปซื้อน้ำมันจากปั๊มน้ำมันใกล้เคียงมาช่วยเติมให้ที่รถ ขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ซอยอินทราภรณ์ เขตวังทองหลาง เป็นรถจักรยานยนต์ขอความช่วยเหลือสตาร์ทไม่ติด อาสาร่วมด้วย 101 เข้าไปให้การช่วยเหลือโดยใช้แบตเตอรี่พกพาพ่วงจนรถสตาร์ทติดได้ตามปกติ

อย่าลืมตรวจสอบรถทุกครั้งก่อนใช้งาน และควรนำรถเข้าตรวจสอบสภาพตามระยะทางเป็นประจำ แต่หากเกิดปัญหาระหว่างทาง หาช่างหรืออู่ใกล้เคียงไม่ได้ ขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1677 ร่วมด้วยช่วยกัน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube